O nas

Konferencja organizowana jest przez Fundację na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

FUNDACJA NA RZECZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Nr Rejestru Fundacji 0000124514
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, 23. 05. 1991r.
Regon 012380298 
NIP : 524-18-82-576
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych - 2.14/00290/2012 341/12/PW z 27.09.2012 r.

Kontakt
W kwestiach związanych z programem i zagadnieniami merytorycznymi, proszę o kontakt z doc. dr Robertem Pietrusińskim rpietrusinski@wz.uw.edu.pl
Rejestracja uczestników, faktury i kwestie techniczne, proszę o kontakt z Kamilą Król
manager@agencjacity.pl