O nas

Kontakt

Konferencja organizowana jest przez Agencję City

CITY.A.M_logo_NEW_02C copy.png
Rejestracja uczestników, faktury i kwestie techniczne, proszę o kontakt z Kamilą Król
Kamila.krol@agencjacity.pl
 

 

AGENCJA CITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-189) przy ul. Inflanckiej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000863810, podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacyjnym NIP 5252839615, REGON 387323921

 

FUNDACJA NA RZECZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa; Nr Rejestru Fundacji 0000124514. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, 23. 05. 1991r.
Regon 012380298 NIP : 524-18-82-576
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych - 2.14/00290/2012 341/12/PW z 27.09.2012 r.