czw., 11 mar

|

Konferencja online

Konferencja WZUW - Wybrane aktualne zmiany. Prawo a nowe technologie

Rejestracja na wirtualną konferencję Wybrane aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji - prawo a nowe technologie, która odbędzie się dnia 11 marca 2021 roku, w godzinach 10:00 – 12:00, online.

Registration is Closed
See other events
Konferencja WZUW - Wybrane aktualne zmiany. Prawo a nowe technologie

Czas i miejsce

11 mar 2021, 10:00

Konferencja online

O konferencji

Aby dokonać rejestracji należy wybrać liczbę rezerwowanych miejsc w sekcji WARUNKI UDZIAŁU poniżej, w rubryce "Ilość", wtedy natychmiast pojawi się formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie udziału w konferencji organizowanej przez Fundację na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

AGENDA

10:00 Wprowadzenie

1. Nowa/stara rzeczywistość, czyli spotkania zdalne. Zasady udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej z wykorzystaniem nowych technologii

Realizacja potrzeb biznesowych – w sytuacji nagłej czy izolacji, e-WZA

Zarządzanie spotkaniami zdalnymi

Interakcja z uczestnikami w trakcie spotkań zdalnych

Rejestracja spotkań jako „dowód w sprawie”

Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udziału w zgromadzeniach wspólników i w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w świetle ostatnich zmian przyjętych w związku z epidemią koronawirusa,

Praktyczne aspekty przygotowania się do zdalnego organizowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, jak również zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

Składanie oświadczeń woli, w tym zawieranie umów w formie elektronicznej, w dobie aktualnych problemów wynikających z pandemii.

2. Cyfryzacja usług i procedur związanych z obsługą prawną

Prosta Spółka Akcyjna

Tryb powstania, ustrój majątkowy, struktura organizacyjna, prawa i obowiązki akcjonariuszy.

Organizacja startapów. 

Zmiana Kodeksu spółek handlowych. 

Możliwość pozyskiwania funduszy typu venture capital.

Dematerializacja akcji. 

Czy spółki akcyjne i komandytowo - akcyjne są nadal atrakcyjne?

Zmiany opodatkowania niektórych podmiotów gospodarczych. ZUS od umów o dzieło.

3. Cyberbezpieczeństwo i ryzyka związane z e-usługami prawnymi

Cyberbezpieczeństwo. Rozwiązania mające na celu uchronić przedsiębiorcę przed cyberatakami.

12:00 Podsumowanie, zakończenie

Organizatorzy:

Międzynarodowe Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Agencja City Warszawa, Intertrading System Technology

PROCES REJESTRACJI  Organizatorem jest Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyścigowej 1, 02-678 Warszawa.  Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają imienny certyfikat udziału od Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej informacji, tel. 888 770 651.

CENA

Konferencja jest bezpłatna dla wszystkich uczestników.

Kontakt z biurem obsługi zgłoszeń: Kamila Król Agencja City Sp. z o.o. tel. 888 770 651, biuro@agencjacity.pl

Warunki udziału

Cena

Ilość

Suma

 • Bezpłatny udział

  PLN 0

  Proszę wybrać liczbę rezerwowanych miejsc w rubryce "Ilość" po prawej ->

  PLN 0

  0

  PLN 0

Suma

PLN 0

Udostępnij