Konferencje
i szkolenia

Konferencje i szkolenia pod patronatem

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 
 
ORGANIZATOR

Organizatorem konferencji jest Agencja City Sp. z o.o. 

Wydarzenia objęte są patronatem merytorycznym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Miejscem wydarzeń jest przestrzeń CIC Warsaw w budynku Varso Place w ścisłym centrum Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralnego.

Warunki udziału w poszczególnych konferencjach i spotkaniach networkingowdych opisane są w Wydarzeniu.

CIC_Warsaw-409.jpg

Osoby występujące

 

Prelegenci

Ludwik Sobolewski

Specjalista prawa gospodarczego i rynku papierów wartościowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych. Ukończył aplikację sędziowską, radca prawny.

Pracował na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 1995), w latach 1992–1993 był urzędnikiem w Urzędzie Rady Ministrów (w tym dyrektorem Zespołu Organizacyjnego URM). W 1994 został doradcą zarządu GPW, następnie w tym samym roku wiceprezesem zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Od 1997 do 2002 wykładał na WydzialeZarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Był wiceprezesem zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.  W 2006 objął funkcję Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie . W 2010 ponownie w wyniku konkursu powołany na drugą kadencję. Obejmował też funkcje członka rad nadzorczych różnych przedsiębiorstw i organizacji finansowych. W 2007 powołany w skład rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  W 2013 został dyrektorem generalnym Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie funkcję tę pełnił do 2017. W 2018 został prezesem zarządu platformy technologicznej Emerging Europe Marketplace z siedzibą w Warszawie. Założyciel Qualia AdVisory

Doc. dr Robert Pietrusiński

Magister prawa oraz dr nauk ekonomicznych ze specjalnością nauk o zarządzaniu. Ekspert w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Specjalista w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności przez spółki, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie. Doradca zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalista zagadnień ładu korporacyjnego; wzajemnych relacji władz spółek kapitałowych. Wspólnik kancelarii prawnej. Wykładowca prawa handlowego i gospodarczego. Były przewodniczący i członek 11 rad nadzorczych ( w tym spółek pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego). Były członek komisji egzaminacyjnej kandydatów na członków rad nadzorczych. Ukończona aplikacja sędziowska.

Wykładowca prawa cywilnego i handlowego - studia licencjackie , magisterskie, podyplomowe MBA : Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Uczelni Łazarskiego.

Doc. dr Piotr Sokół

doktor nauk ekonomicznych; docent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w  Zakładzie Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania; specjalność: prawo finansowe i podatkowe; ekspert Senatu RP, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wykładowca na kursach dla członków rad nadzorczych, doradców inwestycyjnych i podatkowych, maklerów, syndyków; w latach 2005-2012 prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2012-2016 kierownik studiów magisterskich oraz pełnomocnik Dziekana WZ UW ds. praktyk studenckich; członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 województwa mazowieckiego, kierownik i zarządzający w wielu projektach finansowanych ze środków UE.  W przeszłości  członek Rady Programowej Akademickiego Radia Kampus, przewodniczący i członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

Paweł Wachelka

Security Business Development Manager, w Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.

odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarach bezpieczeństwa informatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako architekt rozwiązań telekomunikacyjnych i cyberbezpieczeństwa. Jako konsultant brał udział w implementacji wielu zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Inżynier, absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Częstochowskiej oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Prof. dr hab. Igor Postuła

Prodziekan do spraw rozwoju Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarzadzania. Radca prawny. Wykładowca i ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego, pomocy publicznej i nadzoru właścicielskiego. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Autor licznych publikacji , podręczników i artykułów naukowych.

At the Office
Newsletter
Subskrybuj aby otrzymywać najnowsze informacje

Dziękujemy za zgłoszenie

Warunki udziału
Cena

Informacje o płatnościach zamieszczane są w wydarzeniach.

Uczestnicy konferencji otrzymają Certyfikat udziału od Organizatora, tj. Fundacji na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Uczestnicy

Konferencja kierowana jest do:

 • radców prawnych,

 • założycieli start-upów,

 • przedsiębiorców,

 • prawników korporacyjnych,

 • notariuszy,

 • przedstawicieli instytucji finansowych,

 • pracowników biur zarządów i rad nadzorczych zainteresowanych założeniem prostej spółki akcyjnej, jak również

 • inwestorów instytucjonalnych w postaci banków inwestycyjnych,

 • domów maklerskich,

 • towarzystw i funduszy inwestycyjnych itd. oraz

 • inwestorów indywidualnych,

 • instytutów naukowych,

 • dziennikarzy

 • i innych osób zainteresowanych przepisami związanymi z prostą spół akcyjną.

Patroni konferencji
armsa logo.png.png
cyfrowa-logo.png
Screenshot 2021-02-26 at 07.38.26.png
Newspoint300.jpg
Stock Market Graph
Korzyści

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli biznesu i środowiska przedsiębiorstw innowacyjnych, startupów

Uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w konferencji Uniwersytetu Warszawskiego

Screenshot 2021-02-22 at 00.53.14.png
Screenshot 2021-02-22 at 00.52.59.png
Screenshot 2021-02-22 at 00.50.32.png
Screenshot 2020-04-25 at 08.41.42.png
o konferencji
Konferencja Wybrane aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji - prawo a nowe technologie

Konferencja ma na celu prezentację zmian prawnych wynikajacych z postępującej transformacji cyfrowej gospodarki, w tym elektronicznych zgromadzeń, nowej formy prawnej, jaką jest P.S.A., w szczególności zasad udziału w formalnych zgromadzeniach z wykorzystaniem nowych technologii, organizacji głosowań, rejestracji przebiegu spotkań, zawierania umów w formie elektronicznej, przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej, dematerializacji akcji, wybranych zmian opodatkowania i  cyberbezpieczeństwa.

 

Konferencja będzie miała formę panelu dyskusyjnego. Moderatorem dyskusji będzie doc. dr Robert Pietrusiński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Tematy poruszone podczas konferencji będą przedmiotem szczegółowej analizy na warsztatach, które będą organizowane w późniejszym terminie.